بایگانی دسته‌ی: بلوک سبک clc

بلوکهای سبک سی ال سی (CLC) از مخلوط سیمان، ماسه بادی، فوم و پودر آلومینیوم … تولید میشود که سبک بودن این نوع بلوکها از ایجاد تخلخل در آنها با فضای خالی توسط هوا میشود این بلوکها به بلوکهای پرلکس نیز معروفند.