ابعاد بلوک سبک لیکا و ابعاد سبک لیکا

انواع بلوک سبک قزوین

ابعاد بلوک سبک لیکا

ابعاد بلوک سبک لیکا نیز انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر می باشد و می توانید با کلیک روی نام محصولات اطلاعات کامل تری در مورد آنها بدست آورید. در این صفحه می توانید اطلاعات انواع بلوک لیکا و بلوک لیکا ابعاد و ابعاد بلوک لیکا ,وزن بلوک سیمانی لیکا, انواع بلوک های لیکا را بدست آورید.

ابعاد بلوک لیکا

ابعاد بلوک لیکا از مخلوط سبک دانه با سیمان و آب به دست می آید. برای حفظ سبکی این قطعات،ریزدانه طبیعی از بتن حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود. وزن فضایی بلوک بتنی دانه سبک اغلب کمتر از ۱۱۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب است. مقاومت این بلوک حداقل ۳۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز ، با طرح اختلاط مناسب می توان به مقاومت هایی تا ۱۰۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع نیز رسید.

ابعاد بلوک سبک لیکا

 ضخامت جداره بلوکهای تو خالی برای بهره گیری بیشتر از وی‍‍ژگیهای عایق کاری آنها بیش از بلوک های سیمانی معمولی است،که این افزایش به خاطر وزنابعاد بلوک لیکا بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد.بلوک های سبک لیکا در انواع مختلف دیوارهای پیرامونی وتیغه ای تولید شده و دارای کاربرد های گسترده ای در انواع دیوارهای پوشش خارجی ،جدا کننده، نما ،دو جداره ،عایق ،ضد آتش و نیز سقف های سبک بتنی (تیر چه و بلوکییی)می باشند.

ابعاد بلوک سبک لیکا و ابعاد سبک لیکا

دیواری توخالی ته پر (سه جداره)

سایز: 49×17.5×20
حداکثر وزن: 12 kg
مقاومت صدا: 50 db

ابعاد بلوک سبک لیکا

دیواری توخالی (هشت جداره)

سایز: 49x25x20
حداکثر وزن: 17 kg
مقاومت صدا: 54 db

ابعاد بلوک سبک لیکا

دیواری توخالی (چهار جداره)

سایز: 49×14.5×20
حداکثر وزن: 11.2 kg
مقاومت صدا: 50 db

ابعاد بلوک سبک لیکا

تیغه ای توخالی ته پر (سه جداره)

سایز: 49x10x20
حداکثر وزن: 7.5 kg
مقاومت صدا: 47 db 

ابعاد بلوک سبک لیکا

دیواری توخالی ته پر(سه جداره)

سایز: 49×14.5×20
حداکثر وزن: 10.7 kg
مقاومت صدا: 49 db

ابعاد بلوک سبک لیکا

دیواری توخالی (سه جداره)

سایز: 49x12x20
حداکثر وزن: 9.2 kg
مقاومت صدا: 49 db

ابعاد بلوک سبک لیکا

تیغه ای توخالی ته پر با دو سوراخ

سایز: 40x10x20
حداکثر وزن: 5.5 kg
مقاومت صدا: 45 db

ابعاد بلوک لیکا

دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ

سایز: 49×14.5×20
حداکثر وزن: 9.5 kg
مقاومت صدا: 46 db

ابعاد بلوک لیکا

دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ

سایز: 49x19x20
حداکثر وزن: 12 kg
مقاومت صدا: 47 db

ابعاد بلوک لیکا

تیغه ای تو پر فارسی بر

سایز: 40x10x20
حداکثر وزن: 8 kg

ابعاد بلوک لیکا

تیغه ای توپر

سایز: 49x8x20
حداکثر وزن: 7.2 kg

ابعاد بلوک لیکا

بلوک لیکا در ابعاد آجر

سایز: 20x5x10
حداکثر وزن: 1.1 kg

ابعاد بلوک لیکا

تیغه ای تو پر (نیمه)

سایز: 20x10x20
حداکثر وزن: 4 kg

دیواری توخالی ته پر (نیمه)

سایز: 24×14.5×20
حداکثر وزن: 4.7 kg

ابعاد بلوک لیکا

دیواری توخالی ته پر (نیمه)

سایز: 24x19x20
حداکثر وزن: 5.7 kg

ابعاد بلوک لیکا