قیمت بلوک سبک لیکا در کرج

بلوک سنگین سیمانی

بلوک سبک لیکا در کرج

بلوک سبک لیکا در کرج از مهمترین فرآورده های لیکا در ایران است .این بلوک ها از مخلوط سبک دانه با سیمان و آب به دست می آید. برای حفظ سبکی این قطعات ، ریزدانه طبیعی از بتن حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود. وزن فضایی بلوک های بتنی دانه سبک اغلب کمتر از 1100 کیلو گرم بر متر مکعب است . مقاومت این بلوک ها حداقل 30 کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز ، با طرح اختلاط مناسب می توان به مقاومت هایی تا 100 کیلو گرم بر سانتی متر مربع نیز رسید .

بلوک سبک لیکا در کرج

ویژگی ها و مزایای بلوک‌های لیکا:

وزن کم

با استفاده از بلوک سبک لیکا در کرج ، به دلیل وزن کـم و سهولت کار، هـزینه و زمان اجـراء کاهش می‌یابد و حمـل و نقل آسـان می‌گردد . همچنین سـبکی این بلوک‌ها نقش مؤثری در کاهش وزن ساختمان دارند . از آنجا که نیـروی زلزله وارد بر سازه ، رابطة مستقیم با وزن سازه دارد با استفاده از بلـوک لیکا نیـروی مؤثر زلزله و در نتیجه ابعاد سازه کاهش می‌یابد . وزن دیوار چیده شده با بلـوک لیکا در مقـایسه با مصـالح سنتی مانند آجر 2.5 برابر کمتر است.

عایق حرارتی

بافت داخلی اسفنجی شکل دانه­های لیکا علاوه بر بروز ویژگی هایی همچون وزن کم، مقاومت در برابر آتش و دوام و پایداری شیمیایی باعث کاهش ضریب هدایت حرارتی میگردد. از این رو بتن سبک ساخته شده با سبکدانه لیکا ، بر اسـاس آزمایشـات مرکز تحقیقات دارای ضریب هـدایت حـرارتی w/m.k 0.17-0.15 ، میباشد.

استفاده ازبلـوک لیکا درعایق کاری دیوارهای پیرامونی، مورد تأییـد سـازمان بهـینه‌سازی مصـرف سـوخت کشور قرار گرفته و بدون استفاده از هر گونه عایق دیگری، دیوار چیده شده با بلـوک لیکـا به عنـوان دیـوار عایق همگن محسوب شده و الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تأمین می‌نماید.

بلوک سبک لیکا در کرج

عایق صوتی

مسـائل آکوستیـکی در یک سـاختمان را می تـوان به دو گروه تقسیم کرد، یکی کنترل نـوفه یا صـدای ناخواسته و دیگـری فـراهم نمودن شرایط آکـوستیک داخلی یک فضـا است ، که به منظور صـدارسـانی مطلوب می­باشد . برای کنترل نوفه ابتدا باید حداکثر نوفه قابل تحمل در فضای مورد نظر مشخص شود. این ارقـام در آیین نامـه­ های آکـوستیکی هر کشـور ارائه شده اسـت. پس از آن باید نوفه منطقه­ ای که ساختمان در آنجا سـاخته می­شود مشخص گردد . این نوفه که بیشتـر ناشـی از نوفه ترافیک است، باید توسط اجزای ساختمانی (دیوار و پنجره و …) کاهش یابد. این کاهش باید به حدی باشد که به ارقام ارائه شده در آیین نامه ­های آکوستیکی کشور برسد.

کارپذیری فیزیکی و کارپذیری با انواع ملات

عملیات برش ، میخ کوبی ، سوراخ کاری و شیارزنی مسیرهای کابل و لوله‌های تأسیساتی بر روی بلـوک‌های لیکا به راحتی انجام می‌شود. بلوک‌های لیکا به آسانی با فرز بریده می‌شوند و در صورت استفاده از تیشه تنها از محل ضربه می شکنندکه این ویژگی باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشمگیری می شود . اجرای انواع ملات و اندودهای متداول بر روی بلوک لیکا به دلیل بافت زبر رویه بلوک و جـذب آب مناسب آن به آسـانی انجام‌پذیر است . به دلیل نـزدیکی ضریب انبساط حرارتی بلوک لیکا با مـلات و نیز افت خزش ناچیز آن ، از ایجاد ترک در ملات و اندود در دراز مدت جلوگیری می‌شود.

بلوک سبک لیکا در کرج

مقاوم در برابر آتش

مقاومت اجزای سـازه‌ای در برابر آتـش سوزی بر اسـاس مدت زمانی سنجیده می‌شود که این اجزاء می‌توانند آتش را بدون سوختن و فروریختن تحمل کنند. دانه‌های لیکا در دمای c1200 تولید می‌شوند و می‌تـوانند شوک حرارتی تا دمـای c1100 را تحمل نمایند و فـرآورده‌های لیکا به ویژه اجزاء بتنی ساخته شده با این دانه‌ها مقاومت خوبی دربرابر آتش دارندکه این امتیاز حافظ امنیت جانی ساکنین در آتش سوزیهای احتمالی می‌باشد.

روشهای اجرائی

دیوارها یکی از متـداول ترین عناصر قائم در ساختمانهای گوناگون هستند . مطابق تعریف ، اعضـای سازه ای قائم با بعدی بزرگتر از 3 برابر ضخامت ، دیوار نام دارند. فرآورده های لیکابه شکل های گوناگون نظیر بلوک ، ملات در ساخت انواع دیوار بکار می روند . مهــم ترین ویژگی های این فرآورده ها در این کاربرد وزن کم ، رسـانایی حـرارتی کم ، افت صوتی منـاسب  و مقـاومت در بـرابر آتش می باشد . همچنین بکـارگیری این فرآورده ها در اشکال مناسب سبب سهولت و سرعت در اجرای دیوار می گردد .

بلوک سبک لیکا در کرج

دیوارچینی با بلوک لیکا :

دیوارها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود ، انواع گوناگونی دارند . ( انواع دیوارها )

دیوار چیده شده با بلوک لیکا در طبقه دیوارهای غیر باربر قرار می گیرد .دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می کنند و در آنها ویژگی های دیگری من جمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب ، اهمیت می یابد .دیوار چیده شده با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن حرارتی محسوب شده و شرایط آسایش را برای ساکنین در فصول گرم و سرد تامین می نماید.مزایا و ویژگیهای بلوک لیکا در بخش بلوک آورده شده اند .

بلوک سبک لیکا در کرج

از دیگر مزایای دیوارچیده شده با بلوک لیکا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • افزایش سرعت اجرا دیوارچینی
  • کاهش پرت مصالح مصرفی
  • کاهش وزن بار مرده ساختمان به میزان 30 درصد
  • کاهش ملات مصرفی
  • اجرای روکار سریع با حذف ملات گچ و خاک