بلوک سبک لیکا در قزوین

بلوک سبک اصفهان

بلوک سبک لیکا در قزوین

بلوک سبک لیکا در قزوین و بلوک سبک لیکا قزوین از مهمترین فرآورده های لیکا در ایران است .این بلوک ها از مخلوط سبک دانه با سیمان و آب به دست می آید. برای حفظ سبکی این قطعات ، ریزدانه طبیعی از بتن حذف شده و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک می شود. وزن فضایی بلوک های بتنی دانه سبک اغلب کمتر از 1100 کیلو گرم بر متر مکعب است . مقاومت این بلوک ها حداقل 30 کیلو گرم بر سانتی متر مربع است و در صورت نیاز ، با طرح اختلاط مناسب می توان به مقاومت هایی تا 100 کیلو گرم بر سانتی متر مربع نیز رسید .

بلوک سبک لیکا قزوین

ویژگی ها و مزایای بلوک سبک لیکا قزوین:

وزن کم

با استفاده از بلوک سبک لیکا قزوین ، به دلیل وزن کـم و سهولت کار، هـزینه و زمان اجـراء کاهش می‌یابد و حمـل و نقل آسـان می‌گردد . همچنین سـبکی این بلوک‌ها نقش مؤثری در کاهش وزن ساختمان دارند . از آنجا که نیـروی زلزله وارد بر سازه ، رابطة مستقیم با وزن سازه دارد با استفاده از بلـوک لیکا نیـروی مؤثر زلزله و در نتیجه ابعاد سازه کاهش می‌یابد . وزن دیوار چیده شده با بلـوک لیکا در مقـایسه با مصـالح سنتی مانند آجر 2.5 برابر کمتر است.

عایق حرارتی

بافت داخلی اسفنجی شکل دانه­های لیکا علاوه بر بروز ویژگی هایی همچون وزن کم، مقاومت در برابر آتش و دوام و پایداری شیمیایی باعث کاهش ضریب هدایت حرارتی میگردد. از این رو بتن سبک ساخته شده با سبکدانه لیکا ، بر اسـاس آزمایشـات مرکز تحقیقات دارای ضریب هـدایت حـرارتی w/m.k 0.17-0.15 ، میباشد.

بلوک سبک لیکا قزوین

عایق صوتی

مسـائل آکوستیـکی در یک سـاختمان را می تـوان به دو گروه تقسیم کرد، یکی کنترل نـوفه یا صـدای ناخواسته و دیگـری فـراهم نمودن شرایط آکـوستیک داخلی یک فضـا است ، که به منظور صـدارسـانی مطلوب می­باشد . برای کنترل نوفه ابتدا باید حداکثر نوفه قابل تحمل در فضای مورد نظر مشخص شود. این ارقـام در آیین نامـه­ های آکـوستیکی هر کشـور ارائه شده اسـت. پس از آن باید نوفه منطقه­ ای که ساختمان در آنجا سـاخته می­شود مشخص گردد . این نوفه که بیشتـر ناشـی از نوفه ترافیک است، باید توسط اجزای ساختمانی (دیوار و پنجره و …) کاهش یابد. این کاهش باید به حدی باشد که به ارقام ارائه شده در آیین نامه ­های آکوستیکی کشور برسد.

بلوک سبک لیکا در قزوین

کارپذیری فیزیکی و کارپذیری با انواع ملات

عملیات برش ، میخ کوبی ، سوراخ کاری و شیارزنی مسیرهای کابل و لوله‌های تأسیساتی بر روی بلـوک‌های لیکا به راحتی انجام می‌شود. بلوک‌های لیکا به آسانی با فرز بریده می‌شوند و در صورت استفاده از تیشه تنها از محل ضربه می شکنندکه این ویژگی باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشمگیری می شود . اجرای انواع ملات و اندودهای متداول بر روی بلوک لیکا به دلیل بافت زبر رویه بلوک و جـذب آب مناسب آن به آسـانی انجام‌پذیر است . به دلیل نـزدیکی ضریب انبساط حرارتی بلوک لیکا با مـلات و نیز افت خزش ناچیز آن ، از ایجاد ترک در ملات و اندود در دراز مدت جلوگیری می‌شود.

بلوک سبک لیکا در قزوین

مقاوم در برابر آتش

مقاومت اجزای سـازه‌ای در برابر آتـش سوزی بر اسـاس مدت زمانی سنجیده می‌شود که این اجزاء می‌توانند آتش را بدون سوختن و فروریختن تحمل کنند. دانه‌های لیکا در دمای c1200 تولید می‌شوند و می‌تـوانند شوک حرارتی تا دمـای c1100 را تحمل نمایند و فـرآورده‌های لیکا به ویژه اجزاء بتنی ساخته شده با این دانه‌ها مقاومت خوبی دربرابر آتش دارندکه این امتیاز حافظ امنیت جانی ساکنین در آتش سوزیهای احتمالی می‌باشد.