قیمت بلوک لیکا در اهواز درجه یک

بلوک سنگین سیمانی

مزایای استفاده از بلوک لیکا در اهواز

بلوک لیکا در اهواز، مزایای زیادی دارند که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بلوک لیکا وزن کمی دارد و سبک است و به همین علت در نهایت موجب سبکی سازه می شود.
  • حمل و جابه‌جایی بلوک لیکا بسیار راحت است.
  • هدایت حرارتی بلوک لیکا کم است.
  • دوام این نوع بلوک ها در محیط های شیمیایی بسیار زیاد است.
  • مقاومت صوتی بلوک لیکا بالا است.

بلوک لیکا1

انواع بلوک لیکا در اهواز

بلوک لیکا در اهواز از نظر شکل و ویژگی ها با یکدیگر متفاوت اند. تفاوت انواع بلوک های لیکا در وزن، شکل، اندازه و مقاومت صوتی آنها است. انواع بلوک لیکا عبارت هستند از:

بلوک دیواری توخالی ته پر:

وزن بلوک لیکا در اهواز، حداکثر ۱۲ کیلوگرم است. اندازه آن ۲۰*۱۷۵*۴۹ سانتی متر است و می تواند در برابر صداها تا ۵۰ دسی بل مقاومت کند.

بلوک دیواری توخالی چهار جداره:

وزن بلوک لیکا در اهواز، حداکثر ۱۱٫۲ کیلوگرم است. اندازه آن ۲۰*۱۴٫۵*۴۹ سانتی متر است و می تواند در برابر صداها تا ۵۰ دسی بل مقاومت کند.

بلوک لیکا در اهواز

بلوک دیواری توخالی هشت جداره:

وزن بلوک لیکا در اهواز حداکثر ۱۷ کیلوگرم است. اندازه آن ۲۰*۲۵*۴۹ سانتی متر است و مقاومت صوتی آن ۵۴ دسی بل است.

بلوک تیغه ای توخالی ته پر سه جداره:

وزن این مدل بلوک ها حداکثر ۷٫۵ کیلوگرم است. اندازه این بلوک ها ۲۵*۱۰*۴۹ سانتی متر است و مقاومت صوتی ۴۷ دسی بلی دارد.

بلوک دیواری توخالی سه جداره:

وزن این بلوک ها حداکثر ۹٫۲ کیلوگرم است. اندازه این مدل بلوکها ۲۰*۱۲*۴۹ سانتی متر است و صداها تا ۴۹ دسی بل را از خود عبور نمی دهد.

بلوک لیکا در اهواز

بلوک دیواری توخالی ته پر سه جداره:

وزن این بلوک ها حداکثر ۱۰٫۷ کیلوگرم است. اندازه آنها ۲۰*۱۴٫۵*۴۹ سانتی متر است و صداها تا ۴۹ دسی بل را از خود عبور نمی دهد.

بلوک تیغه ای ته پر با دو سوراخ:

اندازه بلوک تیغه ای ته پر با دو سوراخ، ۲۰*۱۰*۴۰ سانتی متر است. حداکثر وزن این بلوک به ۵٫۵ کیلوگرم می رسد و مقاومت صوتی آن ۴۵ دسی بل است.

بلوک لیکا در اهواز

بلوک دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ:

این نوع بلوک با ۲ شکل مختلف در بازار وجود دارد. ابعاد یکی از مدلهای بلوک لیکا ۲۰*۱۴٫۵*۴۹ است و وزن آن به ۹٫۵ کیلوگرم نیز می رسد. مدل دیگر این بلوک در اندازه ۲۰*۱۹*۴۹ موجود است و وزن آن حداکثر ۱۲ کیلوگرم است. مقاومت صوتی این بلوک ها حدود ۴۷ دسی بل است.