قیمت بلوک لیکا کرمان

قیمت انواع بلوک سیمانی

مزایای استفاده از بلوک لیکا کرمان

بلوک لیکا کرمان، مزایای زیادی دارند که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • بلوک لیکا وزن کمی دارد و سبک است و به همین علت در نهایت موجب سبکی سازه می شود.
  • حمل و جابه‌جایی بلوک لیکا بسیار راحت است.
  • هدایت حرارتی بلوک لیکا کم است.
  • دوام این نوع بلوک ها در محیط های شیمیایی بسیار زیاد است.
  • مقاومت صوتی بلوک لیکا بالا است.
بلوک لیکا کرمان

انواع بلوک لیکا کرمان

بلوک لیکا کرمان از نظر شکل و ویژگی ها با یکدیگر متفاوت اند. تفاوت انواع بلوک های لیکا در وزن، شکل، اندازه و مقاومت صوتی آنها است. انواع بلوک لیکا عبارت هستند از:

بلوک دیواری توخالی ته پر:

وزن این بلوک، حداکثر ۱۲ کیلوگرم است. اندازه آن ۲۰*۱۷۵*۴۹ سانتی متر است و می تواند در برابر صداها تا ۵۰ دسی بل مقاومت کند.

بلوک دیواری توخالی چهار جداره:

وزن این بلوک، حداکثر ۱۱٫۲ کیلوگرم است. اندازه آن ۲۰*۱۴٫۵*۴۹ سانتی متر است و می تواند در برابر صداها تا ۵۰ دسی بل مقاومت کند.

بلوک دیواری توخالی هشت جداره:

وزن این بلوک حداکثر ۱۷ کیلوگرم است. اندازه آن ۲۰*۲۵*۴۹ سانتی متر است و مقاومت صوتی آن ۵۴ دسی بل است.

بلوک لیکا کرمان

بلوک تیغه ای توخالی ته پر سه جداره:

وزن این مدل بلوک ها حداکثر ۷٫۵ کیلوگرم است. اندازه این بلوک ها ۲۵*۱۰*۴۹ سانتی متر است و مقاومت صوتی ۴۷ دسی بلی دارد.

بلوک دیواری توخالی سه جداره:

وزن این بلوک ها حداکثر ۹٫۲ کیلوگرم است. اندازه این مدل بلوکها ۲۰*۱۲*۴۹ سانتی متر است و صداها تا ۴۹ دسی بل را از خود عبور نمی دهد.

بلوک دیواری توخالی ته پر سه جداره:

وزن این بلوک ها حداکثر ۱۰٫۷ کیلوگرم است. اندازه آنها ۲۰*۱۴٫۵*۴۹ سانتی متر است و صداها تا ۴۹ دسی بل را از خود عبور نمی دهد.

بلوک تیغه ای ته پر با دو سوراخ:

اندازه بلوک تیغه ای ته پر با دو سوراخ، ۲۰*۱۰*۴۰ سانتی متر است. حداکثر وزن این بلوک به ۵٫۵ کیلوگرم می رسد و مقاومت صوتی آن ۴۵ دسی بل است.

بلوک لیکا کرمان

بلوک دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ:

این نوع بلوک با ۲ شکل مختلف در بازار وجود دارد. ابعاد یکی از مدلهای بلوک لیکا ۲۰*۱۴٫۵*۴۹ است و وزن آن به ۹٫۵ کیلوگرم نیز می رسد. مدل دیگر این بلوک در اندازه ۲۰*۱۹*۴۹ موجود است و وزن آن حداکثر ۱۲ کیلوگرم است. مقاومت صوتی این بلوک ها حدود ۴۷ دسی بل است.

علاوه بر اینها، بلوک های لیکای دیگری هم وجود دارند. بلوک تیغه ای توپر فارسی بر، بلوک تیغه ای توپر، بلوک لیکا در ابعاد آجر، نیمه بلوک تیغه ای توپر و نیمه بلوک دیواری توخالی ته پر از جمله دیگر انواع بلوک لیکا هستند که وزن کمتری دارند و از نظر ابعاد نیز کوچک تر می باشند.