قیمت بلوک لیکا کرج درجه یک

انواع بلوک سیمانی سبک

بلوک لیکا کرج

دانه های سبک بلوک لیکا کرج با حرارت دادن برخی از انواع رس تا دمای بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد در کوره های گردان تولید می شوند. گازهای ایجاد شده
در داخل آنها منبسط شده و تعداد زیادی سلول هوای ریز تشکیل می دهند. با سرد شدن مواد، این سلول ها در داخل دانه ها باقی می مانند و سطح آن ها سخت
می شود.

بلوک لیکا کرج

خصوصیات دانه های لیکا

کمی وزن، عایق حرارت، عایق صوت، ممانعت در برابر نفوذ رطوبت، مقاومت در برابر یخ زدن، تراکم ناپذیری تحت فشار ثابت و دائمی، فساد ناپذیری، مقاومت در
برابر آتش و PH نزدیک به نرمال.

وزن

کم بودن وزن این دانه ها و پایین بودن هزینه حمل لیکا باعث شده است تا از آن در پر کردن فضاهای خالی استفاده شود. خواص عایق حرارتی آن باعث می شود
که در کاربرد های خاص نظیر زیرسازی ساختمان و تسطیح و شیب بندی بام، از آن استفاده شود.

تراکم ناپذیری

تراکم ناپذیری لیکا باعث می شود که از آن در راهسازی، برای کنترل نشست پلاستیک بستر های سست استفاده شود. جذب آب مناسب، تخلخل و دوام لیکا سبب
می شود که از آن برای کشاورزی بدون خاک استفاده شود. در تصفیه فاضلاب های خانگی نیز از فیلتر های ساخته شده از لیکا استفاده می شود.

بلوک لیکا کرج

ویژگی های بتن لیکا

خواص ویژه بلوک لیکا کرج باعث شده است تا در بتن سبک کاربردهای فراوانی داشته باشد. مهمترین ویژگی های بتن لیکا عبارتند از وزن کم، سهولت حمل، بهره
وری بالا حین اجرا، سطح نهایی مناسب برای اندود کاری، مقاومت و باربری مناسب، عایق حرارت و صدا، مقاومت در برابر آتش سوزی، مقاومت در برابر یخ زدگی
، ممانعت در برابر نفوذ رطوبت و دوام در برابر مواد آهکی.

وزن و مقاومت

از بتن سبک بلوک لیکا کرج متناسب با وزن و مقاومت آن، به عنوان پر کننده فضاها، عایق و یا باربر استفاده می شود. بتن لیکا می تواند درجا ریخته شود و یا به
صورت بلوک یا سایر قطعات پیش ساخته به کار رود. در هر مورد، متناسب با مورد کاربرد و روش اجرای بتن لیکا از دانه بندی های مختلف آن استفاده می شود.

بلوک لیکا کرج

دیگر کاربرد ها

از بتن های پرکننده و عایق معمولا در فونداسیون و زیر سازی ساختمان، شیب بندی کف و پشت بام، بلوک ها و سایراجزای دیوارهای جداکننده و محیطی غیر
باربر استفاده می شود. در حالی که از بتن های سبک سازه ای در ساخت اجزای مقاوم، نظیر بلوک های باربر، پنل های دیواری و سقفی مسلح و نیز اسکلت بتن
مسلح بناها استفاده می شود.